Cart / 0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Giới thiệu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ phẩm Đan Thy với tên gọi là Đan Thy Cosmetic sở hữu các thương hiệu Mỹ phẩm LSkin, Lodas Luxury và Lucas do CEO Nguyễn Linh Liên Điều Hành.

Đan Thy Cosmetic là thương hiệu đồng hành cùng phái đẹp để cùng Xinh Đẹp – Giàu Có và Hạnh Phúc.

Chứng chỉ

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ phẩm Đan Thy với tên gọi là Đan Thy Cosmetic sở hữu các thương hiệu Mỹ phẩm LSkin và Lodas Luxury.

Chúng tôi đã chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất & phân phối sản phẩm để phù hợp với các tiêu chuẩn/chứng chỉ về an toàn sức khỏe, vệ sinh trong nước & quốc tế.

Chính sách

Chính sách này được ban hành với mục đích chuẩn hóa toàn bộ hệ thống đối tác kinh doanh, phân phối sản phẩm (sau đây gọi chung là “Đối tác Phân phối”, viết tắt là “ĐTPP”) của Công ty TNHH TM DV MP Đan Thy, chủ sở hữu thương hiệu Đan Thy Cosmetic (sau đây viết tắt là “Công ty”), trên Toàn quốc, để mọi hoạt động phân phối diễn ra minh bạch, công bằng và theo đúng mục tiêu, chiến lược mà Công ty đưa ra.

Chứng nhận an toàn sức khỏe

Tin tức và xu hướng